Ładowanie...

Dlaczego Grenergy?

Nasz model biznesowy zapewnia korzyści dla wszystkich.

500
pracowników

Jesteśmy zaangażowani w budowę naszych obiektów na całym świecie.

50,2 mln euro
EBITDA

W 2021r., z tendencją wzrostową od 2016r.

11 krajów

Międzynarodowa obecność na rozwijających się rynkach.

Wybudowano
900 MW

Ponad 70 projektów na całym świecie.

Kim jesteśmy

W GRENERGY POLSKA

Produkujemy czystą i odnawialną energię elektryczną bezpośrednio z naszych elektrowni słonecznych i wiatrowych.
Dzięki naszemu know-how realizujemy wszystkie niezbędne etapy budowy i zarządzamy naszymi elektrowniami: od poszukiwania gruntu po złożenie wniosków o przyłączenie, uzyskanie pozwolenia na budowę, po zarządzanie każdą elektrownią z osobna.
Przy naszych projektach wspieramy lokalne zatrudnienie, szukamy wsparcia i komunikacji z władzami lokalnymi już na wczesnych etapach rozwoju.

Wspólnota

Staramy się współpracować z lokalnymi społecznościami.

Właściciele gruntów

Oferujemy atrakcyjne oferty współpracy.

Odpowiedzialne planowanie

Pozytywny wkład w ochronę klimatu, różnorodność biologiczną, ochronę środowiska i ochronę przyrody, a także rozwój obszarów wiejskich.

Skontaktuj się z nami

Escuderos, Hiszpania Farma Fotowoltaiczna

O projekcie
solar_Belinchon_grenergy

Belinchón, Hiszpania Farma Fotowoltaiczna

O projekcie

San Miguel de Allende, Meksyk Farma Fotowoltaiczna

O projekcie

Wartości lokalne

Rozwijanie współpracy na poziomie lokalnym od fazy planowania po rozpoczęcie funkcjonowania inwestycji.

Wartości lokalne

Kapitał Ludzki

Rozwijaj swoją karierę zawodową w zrównoważonej firmie, notowanej na giełdzie i będącej w fazie pełnej ekspansji międzynarodowej.

Kapitał Ludzki