Ładowanie...

Wartość lokalna

Korzyści dla właścicieli nieruchomości

Umowa kontraktowa

Przewaga ekonomiczna

Dalsze użytkowanie rolnicze

Przywrócenie gruntu do stanu pierwotnego

Zakończenie dzierżawy

Pozytywny lokalny wpływ

Działamy na rzecz ochrony bioróżnorodności, dbamy o ludzi, którzy tworzą nasz zespół oraz staramy się pozytywnie wpływać na lokalne społeczności w miejscach, gdzie prowadzimy nasze projekty.

Bioróżnorodność

Bioróżnorodność jest kluczem do balansu między ekosystemami, a tym czego nam dostarczają, czyli regulacja wód, zapobieganie emisji CO2, obieg składników odżywczych lub ochrona przed erozją. Zróżnicowany ekosystem jest bardziej stabilny i odporny na zdarzenia niepożądane. Naszym celem do 2025 roku jest zidentyfikowanie oraz implementacja rozwiązań opartych na naturze, skierowanych na odbudowanie ekosystemów oraz zwiększenie różnorodności biologicznej celem zapewnienia pozytywnego wpływu naszych działań.

Rozwój społeczny

Promujemy wspieranie lokalnego zatrudnienia, w tym partycypację kobiet w naszych projektach, utrzymując płynną komunikację z lokalnymi społecznościami już od wczesnego etapu projektu. Wspieramy lokalne inicjatywy w zakresie rozwoju, szyte na miarę względem każdego z projektów i ich otoczenia.