Ładowanie...

116.865 t CO2 eq

Roczna redukcja emisji

150 MW

Wydajność

315 GWh

Roczna produkcja energii elektrycznej

O projekcie

Fotowoltaiczna elektrownia słoneczna Belinchón zlokalizowana jest w prowincji Cuenca (Barajas de Melo) i składa się z trzech elektrowni o mocy 50 MWp: PSF BELIUNO, PSF BELIDOS i PSF Y PSF BELITRES. Ma łączną powierzchnię 259 hektarów. Jej celem jest wytwarzanie czystej energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii (promieniowanie słoneczne) i niezbędnych systemów (moduły fotowoltaiczne, linie energetyczne itp.).

Projekt obejmuje instalację części energetycznej składającej się z 228 330 modułów fotowoltaicznych o mocy 650 Wp o sprawności 20,7-21% ułożonych na trackerach słonecznych oraz węzłów transformacyjnych połączonych podziemnymi liniami elektroenergetycznymi 30 kV z podstacją wysokiego napięcia.

Moduły PV instalowane są na tzw. trackerach, które poruszają się po osi poziomej ustawionej w kierunku północ-południe i automatycznie śledzą położenie słońca w kierunku wschód-zachód przez cały dzień, dzięki czemu wydajność modułów jest zawsze maksymalna.

Struktura elektrowni
słonecznej

Struktura panelu
słonecznego

Struktura panelu
słonecznego

  1. Konstrukcja mocująca
  2. Szkło hartowane ARC
  3. EVA/POE
  4. Ogniwa fotowoltaiczne
  5. EVA/POE
  6. Szkło hartowane
  7. Skrzynka przyłączeniowa