Ładowanie...

Escuderos, Hiszpania Farma Fotowoltaiczna

O projekcie
solar_Belinchon_grenergy

Belinchón, Hiszpania Farma Fotowoltaiczna

O projekcie

San Miguel de Allende, Meksyk Farma Fotowoltaiczna

O projekcie

Dlaczego Genergy?

Nasz model biznesowy zapewnia korzyści dla wszystkich.

380
pracowników

Jesteśmy zaangażowani w budowę naszych obiektów na całym świecie.

50,2 mln euro
EBITDA

W 2021r., z tendencją wzrostową od 2016r.

11 krajów

Międzynarodowa obecność na rozwijających się rynkach.

Wybudowano
900 MW

Ponad 70 projektów na całym świecie.

Etapy rozwoju projektu

Kilka projektów w fazie rozwoju, gotowych do realizacji lub w różnych stadiach dojrzałości.

Zidentyfikowane możliwości

20-40%kursy

Zidentyfikowane możliwości

Projekt wykonalny technicznie i finansowo, biorąc pod uwagę, że:

 • istnieje możliwość gruntu,
 • dostęp do sieci elektroenergetycznej jest wykonalny operacyjnie i/lub
 • istnieje również możliwość sprzedaży osobom trzecim.
Wczesna
faza

50%kursy

Wczesna
faza

Projekt wykonalny technicznie i finansowo, biorąc pod uwagę, że:

 • istnieje możliwość gruntu,
 • dostęp do sieci elektroenergetycznej jest wykonalny operacyjnie i/lub
 • istnieje również możliwość sprzedaży osobom trzecim.
Zaawansowany
Rozwój

70%kursy

Zaawansowany
Rozwój

Projekt na zaawansowanym etapie technicznym i finansowym, biorąc pod uwagę, że:

 • grunt jest objęty gwarancją lub uważamy, że szansa na jego uzyskanie przekracza 50%,
 • złożono odpowiednie wnioski o dostęp do sieci elektroenergetycznej, a prawdopodobieństwo ich rozpatrzenia szacuje się na ponad 90%, oraz
 • wystąpiono o pozwolenia środowiskowe.
Przygotowanie budowy

90%kursy

Przygotowanie budowy

Projekt w końcowej fazie przed budową, gdzie:

 • zapewniony jest grunt i dostęp do sieci elektroenergetycznej,
 • prawdopodobieństwo uzyskania decyzji środowiskowej jest większe niż 90%, oraz
 • istnieje umowa PPA; lub umowa ramowa z odbiorcą lub bankiem gotowa do podpisu; lub akceptowalny przez banki program stabilizacji cen.
W budowie

100%kursy

W budowie

Konstruktor EPC otrzymał rozkaz rozpoczęcia budowy

Użytkowanie

100%kursy

Użytkowanie

Podpisano akceptację projektu. Odpowiedzialność za obiekt została przeniesiona z konstruktora na zespół operacyjny.

Zidentyfikowane możliwości

20-40%kursy

Zidentyfikowane możliwości

Projekt wykonalny technicznie i finansowo, biorąc pod uwagę, że:

 • istnieje możliwość gruntu,
 • dostęp do sieci elektroenergetycznej jest wykonalny operacyjnie i/lub
 • istnieje również możliwość sprzedaży osobom trzecim.